sob. 4 lipca 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki
 
 
 

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej powstała w 1999 roku. Działalność badawcza katedry obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu zastosowań w zarządzaniu metod ilościowych i metod sztucznej inteligencji, systemów informatycznych zarządzania, systemów logistycznych, prognozowania gospodarczego, gospodarki elektronicznej, rynków energii elektrycznej. Wiele z dotychczas uzyskanych wyników stanowiło przedmiot krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych i innych opracowań (biblioteka.pb.edu.pl). W katedrze realizowane są granty KBN i projekty międzynarodowe oraz badania w ramach prac statutowych i prac własnych.
Katedra jest wiodącą jednostką dla specjalności informatyka gospodarcza. Absolwenci tej specjalności otrzymują wiedzę z zakresu zastosowania informatyki i dziedzin pokrewnych w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych, bankach, giełdach i firmach ubezpieczeniowych oraz administracji rządowej i samorządowej.
Katedra prowadzi również studia podyplomowe z zakresu informatyka gospodarcza, logistyka i prognozowanie, informatyka dla nauczycieli.
Kierownikiem katedry jest prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko. Obecnie w katedrze zatrudnionych jest 34 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 4 pracowników administracyjnych i inżynieryjnych. Pracownicy katedry są członkami wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i instytucji naukowych i zawodowych.