sob. 4 lipca 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
*  
Prace dyplomowe
 
 
     - 
 
 
 
 
Specjalność Informatyka Gospodarcza
 
 
 

Studia na specjalności informatyka gospodarcza i logistyka zapewniają przygotowanie do wykonywania zawodu zarówno informatyka gospodarczego oraz specjalisty w zakresie zastosowania systemów informatycznych w logistyce, jak i analityka biznesowego. Program studiów to połączenie wiedzy z obszaru ekonomii i zarządzania, informatyki oraz logistyki. Szczególną uwagę zwrócono na informatyczne rozwiązania wykorzystywane w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w tym również firm logistycznych.

Specjalność jest adresowana do studentów, którzy chcieliby łączyć wiedzę informatyczną z innymi obszarami działalności organizacji takich jak przedsiębiorstwa handlowe, usługowe, produkcyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, czy jednostki administracji rządowej i samorządowej. Wiedza oraz umiejętności wraz z kontekstem interdyscyplinarności, w jakim są przedstawiane, stawia pilnych absolwentów specjalności w pierwszym szeregu specjalistów poszukiwanych przez pracodawców.

Opiekunowie specjalności dokładają wszelkich starań nie tylko do utrzymania wysokiego poziomu kształcenia studentów, ale także podejmują szereg działań mających na celu rozszerzenie zakresu współpracy jednostki naukowej, jaką jest Wydział Zarządzania z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku podlaskim, tak by umożliwić również studentom kontakt z takimi organizacjami w formie praktyk oraz staży.

Sylwetka absolwenta

Priorytetem specjalności informatyka gospodarcza i logistyka jest kształcenie studentów, którzy staną się specjalistami o możliwie najwyższym poziomie wiedzy w zakresie poruszanych w ramach specjalności zagadnień. Absolwenci specjalności to przyszli pracownicy bądź pracodawcy cechujący się wysokim poziomem samokontroli i asertywności oraz kreatywnością zarówno w zakresie wykonywania merytorycznych, jak i organizacyjnych zadań.

W trakcie nauki przyszli absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i praktyk zarządzania, marketingu oraz ekonomii, ale także psychologii i etyki w kontekście zarządzania, czy też negocjacji bądź obowiązujących przepisów prawych. Na tak przygotowanej bazie wiedzy naukowej, studenci zgłębiają zagadnienia związane z podstawami programowania, algorytmami i strukturami danych, technikami multimedialnymi czy zarządzaniem procesami, transportem i systemami informatycznymi w logistyce. Studenci maja również szansę na pewne ukierunkowanie swojej edukacji poprzez wybór z grupy przedmiotów obieralnych tych, które odpowiadają ich zainteresowaniom. I tak mogą oni zdobyć wiedzę z zakresu systemów DRP, gier biznesowych, projektowania aplikacji WEB, reengineeringu w logistyce czy metod komputerowej analizy danych, jak również wielu innych. Studenci nabierają także doświadczenia w pracy z oprogramowaniem, które wykorzystywane jest w działalności gospodarczej i logistyce, wybranym wedle kryteriów popularności na rynku podlaskim oraz zastosowania w firmach o różnej wielkości (np. SAP, Softlab, ADONIS).

Absolwenci specjalności  to wszechstronni specjaliści, wyposażeni w obszerną wiedzę i wachlarz umiejętności, a często również doświadczenie zdobyte podczas organizowanych praktyk i staży, co pozwala im na uzyskanie wysokiej pozycji na konkurencyjnym rynku pracy. Podejmują oni pracę w organizacjach o różnym charakterze i profilu działalności, w tym również jednostkach naukowo-badawczych, czy konsultingowych. Są przygotowani zarówno do realizacji wyzwań stawianych przez przyszłego pracodawcę, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.