czw. 28 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Nominacja profesorska dla prof. Leonasa Ustinoviciusa
 

9 czerwca 2015 r. akt nominacyjny otrzymał Leonas Ustinovicius, profesor nauk technicznych z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Prof. Leonas Ustinovicius studia wyższe ukończył w 1982 r. na Wydziale Budownictwa Wileńskiego Uniwersytetu Inżynieryjno-Budowlanego, specjalność: budownictwo przemysłowe i komunalne. Stopień doktora nadała mu w 1989 r. Rada Naukowa Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Inżynieryjno-Budowlanego na podstawie rozprawy doktorskiej  „Wielokryterialne usprawnianie decyzji technologicznych w montażu parterowych budynków przemysłowych”, a stopień doktora habilitowanego w roku 2003 Rada Naukowa Wileńskiego Technicznego Uniwersytetu im. Giedymina na podstawie rozprawy habilitacyjnej „System wspomagania rozwiązań w ocenie efektywności inwestycji budowlanych”.

Zdjęcie 09/06/2015 Warszawa Pałac Prezydencki Prezydent RP Bronisław Komorowski wręcza nominacje profesorskie Fot. Piotr Molecki/ KPRP