czw. 28 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Innowacyjne metody w zarządzaniu, inżynierii produkcji i logistyce
 

Konferencja nt.
Innowacyjne metody w zarządzaniu, inżynierii produkcji i logistyce

Cieplice, 2-4 lutego 2016

Komitet naukowy:
prof. n. techn. i n. ekon. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – przewodniczący
Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka,
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius,
Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.,
Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. nzw.,
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. nzw.,
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Komitet organizacyjny:
dr inż. Katarzyna Halicka
dr Marta Jarocka

Cel:
prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń na temat wykorzystywania nowoczesnych metod i narządzi a także innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przemyśle, usługach i logistyce. Konferencja stanowi forum prezentacji, dyskusji i popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki, a także innowacyjnych rozwiązań stosowanych w praktyce, działalności B+R przedsiębiorstw.

Tematyka obrad
•    Innowacyjność procesów i produktów
•    Efektywność i produktywność przedsiębiorstw
•    Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi
•    Logistyka, łańcuchy dostaw, sieci logistyczne
•    Zarządzanie wiedzą, transfer wiedzy, systemy wspomagania podejmowania decyzji
•    Inżynieria jakości produkcji i usług
•    Techniki informatyczne, metody symulacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i inżynierii produkcji
•    Strategie i metody zarządzania wartością przedsiębiorstwa
•    Zastosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach

Program konferencji